Artist

BijouxNieuws

 

Zestigste verjaardag van Hubert

lijn

MinneboTer gelegenheid van de zestigste verjaardag van Hubert Minnebo groeide het project over de mythe en de werkelijkheid van Europa. De samenwerking van de beeldhouwer met zijn vrienden Frans Boenders en Jean-Luc Dehaene resulteert nu in een uniek kunstwerk op vijftien exemplaren.

Het bestaat uit vijf bronzen platen, vier etsen, vier sonnetten van Frans Boenders over de Europa-mythe, en een essay van voormalig premier Dehaene over de werkelijkheid van het Verenigde Europa. Dehaenes tekst is, zoals een thora-rol, opgeborgen in een bronzen foedraal met twee sluitstukken.

Minnebo Minnebo Minnebo Minnebo Minnebo

Samen met dit hoogst originele luxe-object verschijnt het boek Europa bij de Antwerpse uitgeverij Pandora. Daarin staan de vier sonnetten van Europa die Frans Boenders schreef en die de beeldhouwer inspireerden tot zijn grensverleggende reliëfs en zijn etsen.

De mythe wordt verduidelijkt en historisch geplaatst in het essay dat Boenders achteraf schreef. Jean-Luc Dehaene van zijn kant gaat in op de fenomenale en dringende uitdaging van een waarachtig Verenigd Europa dat politieke en maatschappelijke gestalte moet krijgen.

Het boek bevat voorts alle afbeeldingen van Minnebo's bronzen en grafisch werk over het onderwerp, benevens de sculpturen en juwelen die Minnebo maakte met het oog op zijn jubileumtentoonstelling.

Vijftien exemplaren van het boek zijn genummerd en gesigneerd door de drie auteurs en bevatten een speciaal voor deze uitgave vervaardigde ets 'De bevruchting van Europa'.

 

Europa

Europa

 

Hubert Minnebo | Cathilleweg 1 | 8490 Stalhille | 050 81 19 15 | hubert@minnebo.be

BYS - webdesign -www.minnebo.be

Copyright & privacy